top of page
Search
  • Admin

Simbiotski odnos gljive i biljke

Osnovni kriterij na temelju kojeg se dijele živi organizmi je način na koji osiguravaju hranu potrebnu za život. Prema načinu prehrane živi organizmi mogu živjeti i razmnožavati se kao autotrofi i heterotrofi. Autotrofni organizmi imaju sposobnost da svoje tijelo izgrađuju iz anorganskih tvari sredine u kojoj žive. U skupini autotrofa nalaze se biljke i zelene alge koje se koriste ugljikovim dioksidom iz zraka i anorganskim spojevima iz tla te uz pomoć klorofila i energije sunčeve svjetlosti stvaraju organske tvari potrebne za život. Gljive kao zasebna skupina organizama nemaju klorofil i bitno se razlikuju od biljaka jer ne mogu fotosintezom sintetizirati organske tvari potrebne za život. Pošto nemaju klorofil i ne mogu provoditi proces fotosinteze, gljive pripadaju heterotrofnim organizmina, a potrebne asimilate pribavljaju na račun drugog živog ili mrtvog organizma. Temeljem toga, gljive formiraju odnose s izvorom hrane na jedan od tri načina:

- parazitski odnos – gljiva crpi gotove asimilate iz drugog živog organizma

- saprofitski odnos – gljiva raste na mrtvoj organskoj tvari vršeći njenu razgradnju


- simbiotski odnos (mikoriza) – ravnopravni odnos gljive i više biljke u kojem gljiva dobiva ugljikohidrate od biljke, a za uzvrat korijenje više biljke povećava sposobnost asimilacije mineralnih tvari i vode iz tla.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Već dugo se u Hrvatskoj ne pamti najezda lisnih uši ovih razmjera. Tim povodom u nekoliko koraka objašnjavamo kako se našim proizvodima obraniti od lisnih uši. Danas koristimo mnoge sintetičke proizvo

bottom of page